Deze V.Z.W. heeft tot doel:

- Het promoten, coördineren, opvangen, beschermen en controleren van Cracidae an andere bedreigde soorten zowel in- als ex situ

- Een gespreksforum te zijn voor alle houders en kwekers van deze dieren om informatie over het houden, kweken en beschermen met elkaar te delen en te bespreken

- Het aanmoedigen en inrichten van activiteiten die ornithologische publicaties, presentaties en andere studies mogelijk maken zowel in- als ex situ

- Hoofdzakelijk uit respect voor de originele wildvorm, de kweek van deze te bevorderen. En indien nodig deze beschikbaar te maken voor in- en ex situ beschermingsmaatregelen en kweekprojecten

- Andere initiatieven, die hetzelfde doel hebben, te ondersteunen

- Rondleidingen in te richten of te ondersteunen die de kweek- en of bescherming van deze soorten te goede komen zowel in- als ex situ

De soort waar onze grootste aandacht naar uitgaat bij Phurukuna Foundation vzw is de Blauwknobbelhokko (Crax alberti). Een hokko endemisch voor Colombia, momenteel enkel nog te vinden in 2 gebieden, maar de aantallen zijn in dalende lijn en bij de laatste telling waren er slechts tussen de 150 en 700 dieren meer over in de natuur (bron: BirdLife International). We zijn blij te kunnen melden dat we het seizoen 2023 hebben kunnen afsluiten met het dubbel aantal jongen als in 2022.